Personal Gymnasium

Namn Befattning Telefon
Bengt Werner Lärare i idrott och hälsa 0479-528539
Björne Werner Lärare i idrott och religion 0479-528535
Bo Malmberg Lärare i företagsekonomi och juridik 0479-528540
Christine Hofbauer Lärare i tyska 0479-528540
Caroline Hansson Lärare i matematik och historia 0479-528559
Cindie Velin Lärare i samhällskunskap, historia och filosofi 0479-528539
Dolores Carneros Lärare i spanska 0479-528540
Elin Götborg Lärare i svenska och engelska 0479-528540
Gunilla Anderberg Lundin Lärare i hotell och turism 0709-888554
Henri Gossé Lärare i franska och handelsämnen 0479-528540
Håkan Svensson Calcio fotbollsinstruktör 070-6513097
Joakim Karlsson Lärare i samhällskunskap, historia och sociologi 0479-528539
Jenny Persson Lärare i svenska/svenska som andraspråk och engelska 0479-528540
Johan Hansson Lärare svenska/svenska som andra språk och historia 0479-528540
Jonas Thern Calcio instruktör fotboll 070-3528268
Karin Hägglund Lärare i svenska(svenska som andra språk och psykologi 0479-528540
Lars Carlsson Lärare i samhällskunskap och geografi 0479-528539
Martina Ranvert Lärare i hotell och turism 070-988 85 95
Peter Olofsson Lärare i industritekniska kurser 0479-528523
Ros-Marie Hansson Lärare i svenska och engelska 0479-528540