Personal Gymnasium

Namn Befattning Telefon
Martina Ranvert Lärare i hotell och turism 070-988 85 95
Ola Higgins Instruktör i ishockey/elevassistent 0479-528560
Peter Olofsson Lärare i industritekniska kurser 0479-528523
Ros-Marie Hansson Lärare i svenska och engelska 0479-528540
Torbjörn Hansson Lärare i ekonomiska ämnen samt juridik 0479-528540
Thomas Petersen Lärare industritekniska kurser 0479-528523
Tonette Berntsson Lärare i handelsämnen 0709-888587