Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning

Om du väljer ett av skolans yrkesprogram kan du, om du vill, läsa det som ett lärlingsprogram. De gymnasiegemensamma ämnena t ex svenska och matematik studerar du i skolan tillsammans med dina klasskamrater men dina yrkeskunskaper får du genom att minst halva studietiden vistas ute på en eller flera arbetsplatser. Kunskapsmålen är desamma men du väljer att studera på ett annat sätt. Skulle du vilja kan du även som lärling fortsätta att studera om du kompletterar din yrkesexamen med de ämnen som krävs för att kunna läsa vidare.

Skriv utE-post