Gymnasium | Svetsutbildning | Yrkesskolan

Lärlingsprogrammet

För gymnasie-elever inom särskolan, autism, asperger och ADHDYrkesskolan3 615x340

På Lärlingsprogrammet kommer du att vara ute på en arbetsplats först som praktikant och senare som lärling minst 50% av din skoltid. Under första terminen gör vi studiebesök 1 gång/vecka. Under termin 2-4 praktiserar du på olika arbetsplatser 1 dag/vecka. Under termin 1-4 läser du också de gemensamma ämnena, oavsett vilket program du väljer. Under termin 5-8 är du ute som lärling 4 dagar/vecka och läser de flesta programgemensamma ämnena ute på arbetsplatsen.

Handel

Yrkesskolan8 jeans 615x340

De senaste årens expansion av shoppingcenter och förlängda öpptettider inom handeln har medfört fler jobbmöjligheter. Genom lärlingprogrammet får du inblick i många olika typer av jobb samt även vilken kunskap du behöver komplettera med för att skapa goda förutsättningar att få jobb inom branschen.

Hotell

Yrkesskolan4 615x340

Mat och restaurangnäringen i Sverige har blivit alltmer variationsrik. Från snabbmat och bakeoff butiker i mataffären till anrika gamla café eller moderna restauranger. Tendensen pekar på att folk i allmänhet vill äta mer näringsrik mat samtidigt som den fortfarande skall vara god och mättande. Liksom handeln har fler jobbmöjligheter skapats genom allt varierande öppettider.

Vård och omsorg med Barn- och fritidsinriktning

Yrkesskolan5 615x340

Vår medellivslängd ökar mycket tack vare att dödligheten minskat kraftigt i hjärt- och kärlsjukdomar. Den förändrade åldersstrukturen kommer i sin tur att ställa nya krav på vår samhällsorganisation. Inom de närmaste åren kommer en stor andel av befolkningen att nå pensionsåldern, något som kraftigt påverkar behovet av resurser. Jobbtillfällen skapas genom behovet av utbildad personal.

 

Lärlingsprogrammet ger dig en god inblick i de olika arbetsuppgifterna och genom praktik- eller lärlingstid får du chansen att med en handledare vid din sida prova på de olika arbetsmomenten.

Skriv utE-post