Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogram

Du som är behörig till ett yrkesprogram kan läsa upp din behörighet till ett högskoleförberedande program. Det kan också vara så att du har ett annat modersmål och behöver lära dig mer svenska.

På introduktionsprogrammen läggs stor vikt vid individuella behov, vilket bl a tillgodoses genom kompenserande hjälpmedel som dator, e-bok och talsyntes eller en-till-en undervisning. Varje vecka planerar ämnesläraren med den enskilde eleven för att ge möjlighet till struktur och arbete mot små delmål. På introduktionsprogrammen är du delaktig och utformar den individuella studieplan som innehåller studier och/eller praktik som passar just dig. Du får studie- och yrkesvägledning för att använda din tid maximalt samt för att kunna välja rätt kommande utbildning. Du står i centrum och ges nya möjligheter.

Preparandutbildning

Preparandutbildningen ska ge dig som är studiemotiverad behörighet till ett nationellt program och den utformas för dina enskilda behov och ska pågå vanligtvis ett år.

Programinriktat individuellt val – PRIV

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram och kan sökas av dig som saknar ett eller två ämnen. Dessa läser du samtidigt som du följer undervisningen på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för att bli behörig till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning som delvis innebär praktik på en arbetsplats för att underlätta för dig att komma ut på arbetsmarknaden. Du kan också få behörighet så att du kan söka till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för programmet Yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller för arbetsmarknaden och anpassas efter dina enskilda behov.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i det svenska språket så att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Skriv utE-post