Naturvetenskap 614x358

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden. Den inriktning inom programmet som ger bredast behörighet till universitet och högskolor är inriktningen naturvetenskap. Utbildningen består till stora delar av fältstudier, experiment och laborationer. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen och utgör tillsammans med matematik karaktären på programmet.

Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen Naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi, matematik och är inriktningen för dig som tänker studera till civilingenjör, apotekare, veterinär, läkare, biomedicinsk analytiker, etc.

 

Skriv utE-post