Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att eleverna ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmets innehåll ska även ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som kan vara till nytta för framtida  högskolestudier. olika sätt av det som sker lokalt och globalt.

Inriktning Samhällsvetenskap

Inriktningen Samhällsvetenskap ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp och samhällsnivå. Inom inriktningen ska du bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. Dagsaktuella frågor i ett både lokalt och globalt perspektiv lyfts fram och du som elev kan till exempel få jämföra olika levnadsförhållanden i världen eller klimatförändringar i ett internationellt perspektiv.

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktningen Beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Inom inriktningen ska du fördjupa din förståelse för människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Beteendevetenskap innebär studier av människan och hennes handlingar i samspel med samhället hon lever och verkar i. Ett exempel på detta kan vara att försöka förstå varför människor är som de är och agerar som de gör samt hur detta påverkar framtidens samhälle. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Skriv utE-post