Ekonomiprogrammet 614x358

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik.

Ekonomiprogrammet är ett av de program som har särskilda kurser i entreprenörskap, där ämnet finns väldigt naturligt, du får som elev lära dig dra igång projekt och ta vara på din kreativitet.

Alla som går ekonomiprogrammet får lära sig grunderna i ekonomi och juridik. Företagsekonomi och juridik, liksom entreprenörskap är viktiga profilämnen och samhällsekonomi är ett viktigt moment inom ämnet samhällskunskap.

Inriktning Ekonomi

På inriktningen Ekonomi får du kunskap om entreprenörskap, ledarskap och företagsekonomi. Du får exempelvis lära sig att budgetera, kalkylera och att använda datorn som ett effektivt redskap. Studierna genomförs i samarbete med olika företag och det ges många tillfällen till intressanta studiebesök. Du får som elev arbeta praktiskt med verkliga fall hämtade direkt från företagen. Därmed skapas ett viktigt band mellan de teoretiska och de praktiska färdigheterna. Som elev på programmet får du starta och driva ett företag, s k UF-företag. Vinsten från dessa företag har eleverna bl a använt till att i kursen Internationell ekonomi resa till London. Inriktningen profilerar sig genom att lyfta fram betydelsen av ett internationellt perspektiv på ekonomiska frågor.

Inriktning Juridik

Är du intresserad av det svenska rättsväsendet, vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare ellerföretagare ger dig inriktningen Juridik fördjupade kunskaper inom detta område. Du får lära dig hur lagar kommer till i Sverige och hur de påverkas internationellt exempelvis av vårt medlemskap i EU. Du får också lära dig hur avtal upprättas vilket är en viktig del av affärsrätten. Även på denna inriktning är det viktigt med studiebesök bl a på olika rättsinstanser. Programmet ger dig behörighet att läsa vidare och utbilda dig till många spännande och intressanta yrken så som civilekonom eller jurist. Kanske väljer du att starta och driva ditt eget företag.

Skriv utE-post