Bli en av oss – eleverna i åk 9 besökte vår skola

gymnasieval2018web

Senast den 15 februari skall eleverna som slutar grundskolan ha gjort sina val till gymnasiet. I veckan som gick besökte eleverna i åk 9 vår skola för att ta del av våra olika program.

Om man vill skugga något program eller om man har några funderingar om sitt gymnasieval kan man kontakta Hannah Nilsson 0479-528643 (syv gymnasiet).

Skriv utE-post