Välkommen till vårt ”mini” Öppet Hus den 1 februari, kl 18-20, Nya skolan

mini öppet hus 2018web

Just nu är det dags för dig att göra ditt val av var du vill läsa det gymnasieprogram du är intresserad av. Fram till den 15:e februari har du möjlighet att göra din ansökan och mer information om hur detta går till kan du hitta på hemsidan www.skanegy.se

Torsdagen den 1 februari mellan 18.00 och 20.00 hälsar vi dig välkommen till Ekbackeskolan, nya skolan (Idrottsgatan 48), och till vårt miniöppethus. Du har säkert många funderingar inför ditt val och därför finns vi från skolan på plats denna kväll för att du ska ha möjlighet att kunna ställa de frågor som just du vill ha svar på. Kanske undrar du över vilka vi är? Vad innebär det att studera med blockläsning? Hur går en lektion till? Hur används onsdagen?

Du har möjlighet att träffa våra rektorer, SYV, personal från elevhälsan samt lärare från våra olika program och ställa de frågor som du vill ha svar på för att kunna göra ditt val till gymnasiet.

Du har även möjligheten att följa undervisningen på vår skola under en vanlig skoldag, s k ”skuggning”. Du kontaktar då din SYV på din skola som sedan tar kontakt med oss för att komma överens om en lämplig dag då du tas emot av en lärare på det program du är intresserad av.

Vi bjuder också på fika.

Du och din målsman är varmt välkomna torsdagen den 1 februari.

Anna Nordqvist, Anders Jonasson och Stefan Ekvall

Rektorer på Ekbackeskolan

Skriv utE-post