Ekbackeskolan Teknikprogrammet 2018

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Inriktningen teknikvetenskap är ett direktspår för blivande civilingenjörer.

Informations- och medieteknikinriktningen inom teknikprogrammet har fokus på tekniska tillämpningar. Teknikprogrammet handlar både om gårdagens, dagens och framtidens teknik. Eleverna ska få träna sig i att tänka nytt, utifrån framtidens behov av teknik, och i att ta fram teknik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta innebär också att entreprenörskap är ett viktigt innehåll.

Inriktning Design och produktutveckling

På inriktningen Design och produktutveckling får du grundläggande kunskaper om designprocessen, d v s vägen från idé till färdig produkt. Du får lära dig att göra tekniska ritningar med hjälp av datorer, arbeta och lösa formproblem med skisser och enkla modeller samt att använda olika CAD-system. Du

utvecklar även förmågan att utnyttja matematiska modeller och datateknik. Andra viktiga inslag i inriktning är färgen och formens betydelse, som ger stora möjligheter till kreativt skapande. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp, med dokumentation, redovisning och presentation av konstruktionsarbetet och resultatet.

Inriktning Informations- och medieteknik

Informations- och medieteknik är en datorteknisk inriktning som ger dig kunskaper och färdigheter i informations-, kommunikations och medieteknik. Inriktningen har ett brett utbud av olika datakurser – allt ifrån datorkommunikation, programmering, digital media och webbutveckling till dator- och kommunikationsteknik. Vi arbetar med de senaste programvarorna från de ledande mjukvaruleverantörerna. Tonvikten kommer att ligga på webben och alla dess olika tekniker och områden - allt ifrån design och användarvänlighet, video och andra medietekniker samt webbprogrammering till tekniken bakom nätet.

Inriktning Teknikvetenskap

Inriktningen Teknikvetenskap är en teoretisk inriktning som ger dig kunskaper och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ger dig fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik samt en förståelse av processerna och hela kedjan från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning. Denna inriktning ger dig en utmärkt grund för vidare studier inom teknikområdet, t ex olika ingenjörsutbildningar. Programmet ger dig behörighet att läsa vidare och utbilda dig till många spännande och intressanta yrken inom data och teknik.

Skriv utE-post