Handels och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet har en tydlig karaktär som genomsyras av service. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med handel, administration och kommunikation. Handels- och administrationsprogrammet är ett modernt program som ger nya färdigheter. Det handlar om att lära sig kommunicera på många sätt, att möta människor, få tillägna sig digitala kunskaper och färdigheter.

Näthandeln ökar, liksom användandet av digitala verktyg när det gäller handel, kommunikation och exponering. Kommunikation är idag a och o inom både handel och administration. Det är också viktigt för eleverna att kunna verka i en internationell miljö och att ha god omvärldskunskap. De internationella aspekterna har bidragit till att språk har fått mer utrymme i programmet. Entreprenörskap ska genomsyra alla program och i högsta grad gäller det handel- och administrationsprogrammet. Inom servicesektorn handlar det väldigt mycket om eget företagande men också om förhållningssätt.

Inriktning Handel och service

Du som väljer handels- och serviceinriktningen kommer att jobba med våra lokala företagare och du kommer att få lära dig inköp och logistik, entreprenörskap samt marknadsföring av varor och tjänster. Du får utbildning i att göra informations- och reklammaterial med hjälp av moderna datorprogram. Du får också träna på att marknadsföra en produkt på ett säljande sätt samt att planera säljkampanjer och marknadsundersökningar.

Inriktning Administrativ service

Väljer du istället inriktningen Administrativ service kommer du att få lära dig mer om hur man sköter en verksamhet från kontorssidan. Betydelsen av att rätt kunna organisera en verksamhet, sköta personal-ärenden och förstå ekonomiska samband är viktiga delar av denna inriktning. I samarbetet med våra lokala företagare kommer du till exempel att få lära dig konferens- och receptionsarbete och utveckla din förmåga att se kundens behov.

Programmet ger goda möjligheter att jobba som marknadsförare, försäljare eller med olika administrativa arbetsuppgifter så som inköp och logistik. Oavsett inriktning kan du även fortsätta att studera om du kompletterar din yrkesexamen med de ämnen som krävs för att kunna läsa vidare.

Skriv utE-post