Industriprogrammets elever gör APL i tyska Lüdinghausen

tysklandaplweb

Ekbackeskolan satsar på att elever på yrkesförberedande program ska få göra APL utomlands. Skolans elever har sedan tidigare varit i Spanien och Skottland och nu har även våra elever varit i Tyskland. Det arbetsplatsförlagda arbetet är EU-finansierat.

Skriv utE-post