Utdelning av diplom

aplutdelningweb

I höst har 15 elever och 6 lärare vid Ekbackeskolan gjort APL och jobbskuggning i Valencia, Glasgow och Lüdinghausen.

Under högtidliga former delades diplom ut till alla modiga deltagare.

Skriv utE-post