Ekbacke start blocklasning small

Blockläsning - effektiv undervisning utan håltimmar

blocklas

Ekbackeskolan har under ett antal år arbetat med blockläsning som pedagogiskt verktyg och fördelarna med blockläsning är många.

  • Du läser färre ämnen samtidigt vilket gör att stressen blir mindre.
  • Ditt inflytande på upplägg och planering som elev är stort.
  • Större möjlighet till koncentration, slutförande av arbetsuppgifter, repetition, återkoppling från lärare och att du ser resultatet av ditt arbete.
  • Ökat samarbete mellan lärare i olika ämnen som gör att du som elev ser helheten i utbildningen.
  • Variationen i undervisningen är stor och möjligheten att arbeta i projektform är stor.

 

blocklasningny

Skriv utE-post