Gymnasium | Svetsutbildning | Yrkesskolan

Yrkesskolan

Yrkesskolan i Osby

Den här nya enheten på Ekbackeskolan erbjuder flera utbildningsvägar för dig som av en eller flera anledningar inte når upp till gymnasieskolans kunskapskrav. Vi tar emot gymnasie-elever  med diagnos inom särskolan, autism, asperger och ADHD. Vi kan individanpassa din utbildning utifrån dina särskilda behov. Vi erbjuder en trygg och strukturerad miljö där du efter dina egna förutsättningar får en meningsfull skolgång. Alla elever får utbildning inom HLR, sjukvård och brandskydd. Går du någon av de skolförlagda programmen får du möjlighet att ta traktorkörkort, motor- och röjmotorkort, ATV-kort och truckkort. Väljer du något av Lärlingsprogrammen är du ute på arbetsplats minst 50% av din skoltid. Målsättningen är att du ska växa som person och bli förberedd på vuxen- och arbetslivet, få tilltro till dina färdigheter och förstå betydelsen av att kunna utföra arbetsuppgifter självständigt och tillsammans med andra. Erfarenheten är att de flesta elever går ut skolan med någon form av tryggad sysselsättning efter studenten.

Gymnasiesärskola park, fastighet och anläggning

Yrkesskolan1 615x240

Här får du lära dig allt om fastighetsskötsel. Utomhus handlar det mycket om att kunna använda maskiner såsom gräsklippare, röjmotorsåg pch andra redskap. Inomhus är det målerirarbete och mindre reperationer som står i fokus.

Läs mer här

Lärvux

Yrkesskolan9 bok 615x240

Här erbjuder vi grundsärskolekurser, gymnasiesärskolekurser och orienteringskurser.

Lärlingsprogrammet

För gymnasie-elever inom särskolan, autism, asperger och ADHD.

På Lärlingsprogrammet kommer du att vara ute på en arbetsplats först som praktikant och senare som lärling minst 50% av din skoltid. Många av lärlingsprogrammen riktar sig till dig som praktiskt lagd och gillar att vara i rörelse. 

Program inom lärlingsprogrammet:  

Handel
- ger bl.a. praktikmöjligheter i affärer, varuhus, på olika lagercentraler och på vissa kontor.

Yrkesskolan8 jeans 615x240

Hotell
- ger många olika möjligheter till praktik inom turism och matnäringen.

Yrkesskolan4 615x240

Vård och omsorg med Barn- och fritidsinriktning
- ger dig en inblick i äldreomsorg, hemtjänsten och allmän sjuk- &  hälsovård 

Yrkesskolan5 615x240 

Alla elever får utbildning i HLR, sjukvård och brandskydd under utbildningen.

Går du någon av de skolförlagda programmen får du möjlighet att ta traktorkörkort, motor- och röjmotorsågkort, ATV-kort och truckkort.


Skriv utE-post