Ekonomerna besökte Hallberg Group AB – jobb på gång?

bhgweb4

VD Björn Hallberg tog emot ekonomerna i åk 3. Efter en liten kort företagspresentation och guidad rundtur på kontoret berättade Björn om ett eventuellt jobbuppdrag till eleverna. Eleverna i avgångsklassen söker arbete för att finansiera en utlandsresa i kursen Internationell ekonomi. Lönsamt med studiebesök!

Skriv utE-post